Recensie door Georges Tonla Briquet

Voorzitter cultuurraad Kortenberg


Erik Raeven verkozen tot Kortenbergs cultuurkampioen 2020

Uit de verschillende inzendingen die we kregen, weerhield de jury uiteindelijk twee kandidaten die verkozen werden tot ‘Cultuurkampioen 2020’.

Een nieuw bewijs dat in onze gemeente heel wat talent huist en daar mogen we fier op zijn.

  

Erik Raeven kwam al eens langs in onze bib met zijn thriller ‘Het Laatste Verbond’ die hij schreef samen met Kurt Impens. Het boek werd alom geprezen in de media. Zijn nieuwste werk, ‘De belastingAANSLAG’ is eveneens een thriller maar dan van een heel andere soort. Deze keer ging Erik alleen aan het werk en het “verhaal” is gebaseerd op ware feiten.

Net als de Franse auteur Régis Jauffret dat doet, klaagt Raeven onrecht aan met harde feiten maar geschreven in een boeiende verhalende vorm zonder de inhoud te ondermijnen. Wat het boek extra sterk maakt is net die dualiteit tussen poëtisch beschreven passages van natuur en menselijke gevoelens enerzijds en de keiharde en wraakroepende feiten die zich alsmaar verder opstapelen anderzijds. Kort door de bocht, gaat het om een mesthoop van scheefgegroeide situaties ontstaan door nalatigheid, onbekwaamheid en onwil van Waalse belastingambtenaren die echter door hun overheden een hand boven het hoofd gehouden worden om zichzelf te beschermen. Zelfs het gerechtsapparaat handelt op eenzelfde wijze. Op die manier ontstaat een misdadig domino-effect.

Wat de juryleden vooral aantrok is de actuele waarde van ‘De belastingAANSLAG’. Het boek is niet alleen knap geschreven maar bovenal een sterk statement over een keiharde Belgische realiteit. Zeker geen vrolijke lectuur in deze donkere periode maar gezien de huidige trend van desinformatie en het professioneel geklungel van bevoegde instanties een waarschuwing dat we allemaal in een gelijkaardige situatie terecht kunnen komen. Iemand die de moed heeft dergelijke malversaties aan te klagen, dient ondersteund te worden. Een cultuurkampioen met ballen.

(De voorzitter las ook Het Laatste Verbond en vond het 'verslavend')

Recensie NBD Biblion

Door Mr. P.C. van Schelven


In Nederland wordt van de daken geschreeuwd dat de belastingdienst zich niet zelden schuldig maakt aan machtsmisbruik. Ook in België komt dat voor, niet in de laatste plaats vanwege de bureaucratie die eigen is aan de fiscaliteit. In het onderhavige boek wordt in de vorm van een zeer boeiend verhaal de dramatische impact van machtsmisbruik en bureaucratie bij de Belgische belastingdienst beschreven. Het betreft een waargebeurd verhaal en om die reden is het de moeite van het lezen waard. Iedereen met interesse voor de plaats van de publieke sector in verhouding tot burgers in de samenleving, zowel in België als in Nederland, doet er goed aan dit helder en spannend geschreven verhaal te lezen. Het in dit boek opgenomen verhaal geeft aanleiding tot zeer serieuze zorgen over de integriteit van de publieke sector.